Dotacje na projekty innowacyjne

Wiele firm chętnie decyduje się na skorzystanie z dofinansowania ze strony Unii Europejskiej lub rządu na innowacyjne projekty. Co to jednak są produkty, usługi czy rozwiązania innowacyjne?

Dotacje kierowane do przedsiębiorców

Firmy coraz chętniej decydują się na różne innowacyjne rozwiązania i realizują takie projekty, korzystając ze wsparcia ze strony Unii Europejskiej albo rządu. Nowatorskie pomysły i wizje pozwalające stworzyć nowe lub chociaż ulepszone produkty i usługi są obecnie w cenie, a pozyskanie ulgi badawczo-rozwojowej od Unii Europejskiej z programów operacyjnych są często niezbędne do dalszych działań.

Czym są projekty innowacyjne?

W zasadzie „innowacja” jest szerokim pojęciem i można spotkać się z wieloma jej definicjami. Jeśli jednak mamy na myśli dotacje, są one przeznaczane na realizację nowego produktu lub jego ulepszenie, wdrożenie nowoczesnej metody produkcji, reklamy czy też ulepszeń w miejscu pracy, praktyce gospodarczej – przykładów można podać wiele.

Innowacyjność polega zatem na wymyśleniu lub ulepszeniu już znanych produktów, usług czy metod. Często mają one pewne mankamenty, które można z powodzeniem udoskonalić. Można też uzyskać dotacje na poprawę metod organizacji pracy w biurze, o czym wielu przedsiębiorców nie wie.

Wykaż, że Twój pomysł jest innowacyjny

Aby mieć szansę na uzyskanie wsparcia finansowego, trzeba najpierw udowodnić, że pomysł jest innowacyjny i okaże się nowością na rynku, a także będzie przydatny. Musi różnić się od pozostałych, ale też musimy wykazać, że jest potrzebny i pożądany – w innym wypadku wsparcia nie zdobędziemy. Warto dołączyć do wniosku m.in. opinię eksperta z branży, który wykaże, że projekt jest oryginalny i innowacyjny, co zwiększy szansę na dotację.

KwK, foto by: geralt / Pixabay