Predyspozycje zawodowe – co to właściwie oznacza?

Czy słyszeliście kiedyś o teście predyspozycji zawodowych? Wiedza, czym one są, pomoże każdemu uczniowi i studentowi podjąć decyzję o swojej przyszłości.

Czym są predyspozycje zawodowe?

Są to nasze wrodzone talenty, skłonności i uwarunkowania psychofizyczne do wykonywania konkretnych zawodów. Wpływ na kształtowanie predyspozycji zawodowych mają nasze cechy charakteru, ale również przebieg życia. Według amerykańskiego psychologa Johna Lewisa Hollanda każdy człowiek ma jeden dominujący typ preferencji zawodowych, np. artystyczny, badawczy, przedsiębiorczy. Jeśli więc ktoś jest uzdolniony artystycznie, ma szanse zostać cenionym malarzem, natomiast ktoś, kto mdleje na widok krwi, raczej nie sprawdzi się w zawodzie lekarza lub ratownika medycznego. 

Jak wykorzystać wiedzę o predyspozycjach zawodowych?

Preferencje zawodowe powinny być tak naprawdę badane już u dzieci w wieku szkolnym. Dzięki temu będą wiedziały, jakie profil liceum wybrać, co ułatwi dalszy przebieg zawodowej kariery. Niestety, rzadko tak bywa, dlatego warto nawet w późniejszym wieku wykonać test predyspozycji zawodowych. Może to pomóc podjąć decyzję, na jakie konkretnie stanowisko pracy aplikować oraz jakich zadań w pracy się głównie podejmować (np. pracy indywidualnej lub w zespole). W niektórych firmach pracodawcy badają też predyspozycje zawodowe pracowników, aby wiedzieć, jakie przydzielać im obowiązki i dzięki temu zwiększyć wydajność pracowników i poprawić wyniki firmy. Na początek wystarczy jednak, kiedy skorzystasz z jednego z darmowych testów, które można znaleźć w Internecie.

Olga, f: jarmoluk / Pixabay